Objavljen treći javni poziv za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina

Agencija za razvoj preduzeća Eda, u okviru projekta CREDO Krajina, objavila je treći javni poziv za sufinansiranje projekata iz sredstava razvojnog fonda projekta CREDO Krajina.

Grant sredstva su namijenjena privrednim društvima koja imaju svojstvo pravnog lica, posluju najmanje dvije godine i pripadaju kategoriji malih i srednjih preduzeća iz metalske industrije, drvne industrije, prehrambene industrije (osim primarne poljoprivredne proizvodnje), te proizvodnje kože (bez obzira na veličinu subjekta). Sredstva su namijenjena za sufinansiranje projekata nabavke proizvodne i druge opreme, alata i softvera.

Iznosi sredstava koji mogu biti dodijeljeni prihvatljivim korisnicima:

  • Minimalni iznos granta: 5.000,00 KM,
  • Maksimalni iznos granta: 30.000,00 KM.

Gore navedeni iznosi predstavljaju minimalni i maksimalni iznos koji može biti odobren korisnicima, s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Preostali iznos, mora biti sufinansiran od strane korisnika. Ukupna sredstva namjenjena za ovaj javni poziv iznose 120.000 KM (iznos može biti uvećan za neutrošena sredstva iz drugog poziva).

Osnovni cilj implementacije projekata koji će se podržati putem Razvojnog fonda je povećanje konkurentnosti, otvaranje novih i održavanje postojećih radnih mjesta, te stvaranje uslova za brži lokalni ekonomski razvoj na području koje Projekat pokriva.

Period implementacije projekta ne može biti duži od 2 mjeseca. Javni poziv je otvoren do 04.04 2016. godine.

Povodom objavljenog Javnog poziva, Agencije PREDA-PD će u okviru aktivnosti Centra za istraživanje i inovativnost svim zainteresovanim pružiti tehničku pomoć u pisanju projektnog prijedloga.

Za više informacija budite nas slobodni kontaktirati.

Uslove za prijavljivanje, nacin prijavljivanja, uputstve, kao i kompletan obrazac i potrebnu dokumentaciju mozete pronaci na sledecem linku http://www.edabl.org/uploads/admin/Dokumenti_za_informisanje_i_prijavu,_3._poziv.zip