Obuke “Upravljanje projektima”

U utorak 03.12.2013.godine je počeo II ciklus obuka na temu “Upravljanje projektnim ciklusom po EU metodologiji” koje Agencija „PREDA-PD“ organizuje za sve zainteresovane organizacije i kandidate sa područja Grada Prijedora. Obuke se organizuju u cilju osposobljavanje što većeg broja organizacija i pojedinaca za samostalan rad na pripremi i implementaciji projektnih prijedloga finansiranih od strane Evropske unije. Za dvadesetak prijavljenih kandidata obuke će se provesti tokom decembra 2013. godine.

Polaznici će se upoznati sa procesima evropskih integracija i BiH na putu u EU, te će im se kroz teoretski i praktični trening predstaviti mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava Evropske unije, metodologije za pripremu projekta i prikazati administrativne i finansijske zahtjeve finansijera. Obuke će voditi zaposlenici Agencije sa višegodišnjim iskustvom u pisanju i implementaciji projekata domaćih/međunarodnih organizacija i instrumenata/programa EU.