Odobren projekat SVAKO DIJETE JE UMJETNIK

JU Osnovnoj školi „Petar Kočić“ iz Prijedora odobren projekat pod nazivom  „Svako dijete je umjetnik, budi dijete i kad odrasteš“, a koji je podržan od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine. Odobreni projekat je jedan od tri projekta kojima su podržane škole iz Republike Srpske putem ovog programa.

Prezentacija navedenog projekta održana je u četvrtak 17.09.2015. godine, u prostorijama Osnovne škole “Petar Kočić”, sa početkom u 11:00 časova.

Projekat  „Svako dijete je umjetnik, budi dijete i kad odrasteš“ ima za cilj postići uvažavanje raznolikosti i tolerancije među mladima na području grada Prijedora kroz interakcijsko djelovanje korištenjem umjetničkog izraza kao i širenje osjećaja empatije i humanosti prema djeci sa umanjenim sposobnostima te njihovu bolju interakciju.

Projekat se implementira u periodu od 12 mjeseci, od 01.09.2015. do 31.08.2016. godine, a sprovodi se u saradnji sa partnerima na projektu, Gradom Prijedorom i Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 19.926,90 $ od čega Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine finansira projekat u iznosu od 12.360,26 $.