Održan evaluacijski sastanak u okviru EU Prolocal programa

U prostorijama Agencije PREDA 16.08.2017. održan je evaluacijski sastanak u okviru terenskih posjeta aplikantima koji su prošli prvi nivo selekciju kreiran u okviru programa EU Prolocal koji implementira  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ. Ovom prilikom predstavnici GIZ-a posjetili su partnerske konzorcije u okviru podrše međuopštinskoj saradnji za lokalni-ekonomski razvoj i jačanja privatno-javnog sektora koji se bavi kreiranjem stručne radne snage. Vodeći aplikanti u navedenim incijativama su Agencija PREDA i Klaster DRVO , Prijedor.