Održan info dan na temu „Horizont 2020“

Univerzitet u Banjoj Luci u saradnji sa Europrojekt centrom i Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, organizovao je 28. februara 2014. godine,  prvi Info dan na temu „Horizont 2020“. Riječ je o novom, i do sada najvećem, programu Evropske unije za istraživanje i inovacije za period 2014 – 2020. godine čiji okvirni budžet iznosi 80 milijardi evra. Zoran Dimitrijević iz Agencje za ekonomski razvoj grada Prijedora je u okviru ove manifestacije  predstavio Instrument za mala i srednja preduzeća ovog programa.

Ispred domaćina, riječi dobrodošlice brojnim gostima i učesnicima skupa uputio je prorektor za naučno ustraživački rad Milana Mataruga, nakon čega se prisutnima obratio i rektor Univerziteta Stanko Stanić. On je naglasio da već sada, a pogotovo u vremenu koje je pred nama, univerzitet može računati da će biti respektabilna naučno istraživačka institucija tek kada dođe u fazi da je njegova istraživačka, odnosno naučna komponenta, bar za jotu jača od nastavničke.

Prisutne je pozdravio i ministar prosvjete Goran Mutabdžija, te ukazao na značaj jačanja naučnnotehnološke  kompetitivnosti za buduće pozicioniranje javnih univerziteta RS u evropskom prostoru, te izrazio  očekivanje da će mogućnosti koje nudu program „Horizont 2020“ biti u većoj mjeri iskorištene nego što je to bio slučaj sa prethodnim programima.

Šef Odsjeka  za nauku u Ministartvu civilnih poslova BiH Amar Miraščija podsjetio je da Bosna i Hercegovina učestvuje u okvirnim programima EU za istraživanje i razvoj od 2004. godine, te da je 2009. godine stekla status pridruženog člana FP 7 programa. On je takođe naglasio da uporedo sa radom na stvaranju  ambijenta u kojem će se omogućiti potpuno učešće u međunardonim projektima, Ministarstvo svake godine odobrava grant za pisanje projekta, ali da se ta sredstva nikada u cjelosti ne iskoriste.

Nakon uvodnih obraćanja uslijedila su izlaganja Dalibora Drljače, Đorđa Markeza i Zorana Dimitrijevića tokom kojih su prisutni imali priliku da čuju niz korisnih informacija o samom programu „Horizont 2020“, sličnostima i razlikama aktuelnog programa finanisranja EU u odnosu na prethodni (FP7 program), o uslovima i pravilima učešća, kriterijima za dodjelu granta, prijavi projekta, pronalaženju projektih partnera i sl, a više o svemu navedenom možete saznati iz priloženih prezentacija. LINK

http://www.unibl.org