Održan Meetup: Kreativna industrija – Potencijal za razvoj karijere

Skup “Kreativna industrija – Potencijal za razvoj karijere”, organizovan u okviru horizontalnog projekta TALIA, okupio je 65 predstavnika lokalne i regionalne kreativne i kulturne industrije, kompanije, zainteresovane studente i ostale građane. Projekat TALIA finansira se od strane EU Programa Interreg MED 2014 – 2020.

Skup je organizovan u Co-working HUB prostoru Agencije “PREDA-PD”. Događaj je osmišljen kako bi omogućio interakciju predstavnika Social & Creative zajednice podržane u okviru EU Programa Interreg MED 2014 – 2020, profesionalaca u sektoru kreativne i kulturne industrije. Posebna pažnja je bila posvećena učešću predstavnika obrazovnih institucija, studenata, mladih i preduzetnika-početnika, zainteresovanih za razvoj karijere u sektoru. Iskustva i rezultati ostalih modularnih projekata u okviru Social & Creative zajednice (Projekt CHEBEC predstavljen od strane Agencije “SERDA” Sarajevo) su predstavljeni sa ciljem podsticanja regionalnog umrežavanja. Na skupu su predstavljeni i alati za podršku umrežavanju kreirani u okviru projekta TALIA (tzv. Tematska mapa).

Foto:

Iskusni profesionalci u sektoru su podjelili svoja lična iskustva u razvoju karijere, naglašavajući potencijale za umrežavanje i uspostavljanje funkcionalnih veza sa Social & Creative zajednicom područja Mediterana i šire. Predstavljeni su tipični primjeri lokalne kreativne i kulturne industrije, što će pozitivno doprinijeti njihovoj vidljivosti, kreiranju prilika za dalji razvoj i identifikaciji prepreka na tom putu.

Šta je Social & Creative zajednica ?

Social & Creative zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na području Mediteranske regije kako bi konsolidovala i podjelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, vođena horizontalnim projektom TALIA, na struktuiran način promoviše implementaciju i prenosivost rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju, obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacijskim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.

Za više informacija:

Goran Rodić

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”

Aleja kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor, RS, Bosna i Hercegovina, +387 52 240 411, goran.rodic@preda.rs.ba

https://social-and-creative.interreg-med.eu