Održan regionalni sastanak u Prijedoru okviru projekta „PrilikaPlus“

U okviru projekta „PrilikaPlus“ održan regionalni sastanak  u Prijedoru 26.03.2015. godine na temu „Mogućnost učešća preduzeća u procesu praktične nastave“. Sastanak je okupio 49 predstavnika iz javne uprave, srednjih tehničkih škola, privrede i poslovnih odruženja sa područja prijedorske regije.

Agencija PREDA-PD je kao partner Republičkoj agenciji za razvoj MSP, RARS-u uključena u izradu i implementaciju Programa PrilikaPlus koji se finansira od strane Ambasade Švicarske.