Održan sastanak u okviru projekta GIZ MOS-LER

Dana 12.04.2018. godine, u Prijedoru je održan radni sastanak partnera na projektu «Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomkog razvoja „MOS-LER“», za čiju su implementaciju zaduženi Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Grad Prijedor, opština Gradiška i opština Kozarska Dubica.mos ler, preda, kick off

Na sastanku su predstavljene dosadašnje realizovane aktivnosti na projektu, a koje se odnose na komunikaciju i pripremu neophodne dokumentacije, te nabavku jednog dijela opreme koja je predviđena za partnerske opštine.

Dodatno, partneri su analizirali sve preostale aktivnosti planirane Projektom, usaglasili dinamički plan aktivnosti, nadležnosti i obaveze svakog od partnera, a u cilju efikasnije realizacije preostalih aktivnosti Projekta.

Opšti cilj projekta «Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomkog razvoja „MOS-LER“» je ponovno uspostavljanje i jačanje konkurentnosti odabranih poslovnih lokaliteta i malih i srednjih preduzeća, kroz iskorištenje potencijala međuopštinske saradnje na razvoju i primjeni politika lokalnog ekonomskog razvoja.

Specifični cilj projekta je Razvoj i primjena zajedničkih politika i instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja i podrške MSP na području Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške.

Dugoročno, projekat će doprinijeti poboljšanju rezultata lokalnih politika ekonomskog razvoja, fokusiranjem na harmonizaciju postojećih instrumenata i razvoju novih, na način koji kreira sinergije, te povećava efikasnost i efektivnost.

Projekat kofinansira Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.

Ukupna vrijednost projekta je 177.257,60 KM, od kojih 141.583,10 KM finansira Evropska unija, a ostatak su obezbijedili partneri na projektu: Agencija za ekonomski razvoj Grada Prijedora PREDA-PD Prijedor, Grad Prijedor, opština Gradiška i opština Kozarska Dubica.

Za više informacija kontaktirajte nas telefon 052/240-410 ili na email adresu  infocentar@preda.rs.ba. Kontakt osobe u Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD su Bojan Jojić, projekt menadžer i Tina Anđić, saradnik na aktivnostima u Projektu tina.andjic@preda.rs.ba