Održan šesti sastanak partnera na projektu FORESDA

U periodu od 21.06. do 22.06.2018. godine predstavnici Agencije PREDA-PD su prisustvovali redovnom sastanku konzorcijuma projekta “Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu i drvopreradi u regiji Dunav“ (FORESDA). Sastanak je održan u Ljubljani (Slovenija).

Članovi konzorcija su se po šesti put okupili kako bi razgovarali o trenutnom stanju projekta i o daljim zadacima koji se trebaju obaviti.

Prvi dan je bio rezervisan za teme vezane za projekat i izvještavanje partnera o realizovanim aktivnostima projekta, kao i realizaciji mentorskih aktivnosti među partnerima. Projekat FORESDA koristi interne kapacitete partnera kako bi se jačali kapaciteti partnera o potencijalnim snagama i novim uslugama koje bi mogle biti razvijene unutar partnerskih organizacija.

Drugi dan je bio posvećen primjerima najbolje prakse prijenosa tehnologije u sektoru drvne industrije u Sloveniji.

Tokom sastanka partnera, organizovana je i studijska posjeta slovenskom pilot projektu koji se odnosi na prijenos rezultata istraživanja pri obradi drveta na bazi kompozita u praksi prilikom korištenja na otvorenom.

Cilj projekta FORESDA je podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Više informacija o samom projektu možete dobiti na zvaničnoj web strani projekta FORESDA u okviru zvanične web stranice Dunavskog transnacionalnog programa ili direktno u Agenciji PREDA-PD na mail  office@preda.rs.ba