Održan uvodni sastanak Projekta „CREATIVE@CBC“

Uvodni sastanak na projektu „Razvoj prekogranične mreže kreativnih industrija – CREATIVE@CBC“ održan je „online“ 30. i 31.07.2020. godine, uz prisustvo svih partnerskih organizacija – Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA-PD, Razvojne agencije Sisačko-Moslavačke županije – SIMORA d.o.o. i Asocijacije za demokratski prosperitet – ZID.

Na sastanku su kompletirani timovi i tijela za upravljanje projektom, te predstavljen plan aktivnosti koje će se provoditi tokom implementacije projekta u trajanju od 24 mjeseca, zaključno sa 31.05.2022. godine. Realizacijom uvodnog sastanka, projekat CREATIVE@CBC je ušao u fazu intenziviranja aktivnosti.

Cilj projekta je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativnih industrija i međusektorskih veza sa IT, kulturnom i tradicionalnom industrijom. Projekat će biti posvećen razvoju infrastrukture i opremanju kreativnih centara na ciljnim lokacijama (Prijedor, Sisak, Podgorica), kao i organizaciji intenzivnih programa obuka iz oblasti gejming industrije, web dizajna i multimedije, sa krajnjim ciljem umrežavanja kreativne industrije na prekograničnom nivou.

Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti.