Održana dvodnevna radionica na temu promocije „Living Lab“ koncepta

U Prijedoru je u utorak, 15.03. i srijedu, 16.03.2022. godine održana radionica na temu promocije „Living Lab“ koncepta, kao instrumenta za odgovorno rješavanje društvenih izazova u zajednici. Organizator događaja je bila Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“, a voditelj radionice g. Francesco Molinari, doktor u oblasti ekonomije javnog sektora i ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u provođenju pristupa Living Lab-a na teritoriji cijele Evrope.

Šta je to „Living Lab“?

„Living Lab“ je inovativan koncept koji se zasniva na uspostavljanju funkcionalnog partnerstva između četiri ključna subjekta koji predstavljaju javni sektor, poslovnu zajednicu, obrazovne institucije i organizacije civilnog društva. Misija i vizija Living Lab-a je učestvovanje u ekosistemu koji podstiče inovatore, kreativne i kulturne industrije, privredu, javne ustanove i naučnu zajednicu na razvoj inovacija, stvaranje novih vrijednosti, proizvoda i procesa, razvojem saradnje i partnerstva.

Koji je cilj održavanja Living Lab radionice u Prijedoru?

Namjera Agencije „PREDA“ je bila da kroz ovaj događaj prvenstveno predstavi „Living Lab“ koncept, putem prezentacije primjera dobre prakse na globalnom nivou, ali i da započne proces uspostavljanja lokalnog partnerstva, koje će funkcionisati na tim osnovama. S tim u vezi, učesnici na radionici su bili predstavnici Grada Prijedora, predstavnici poslovne zajednice, obrazovnih institucija (srednje škola na području Grada Prijedora), te civilnog društva. Radionica je, prema tome, bila posvećena identifikovanju ključnih socio-ekonomskih problema i aktuelnih izazova sa kojima se suočava lokalna zajednica, te osmišljavanju rješenja za njihovo prevazilaženje, od strane prisutnih predstavnika sva četiri sektora.

Koji su naredni koraci?

Agencija PREDA će u saradnji sa učesnicima radionice nastaviti započeti proces kreiranja partnerstva u skladu sa „Living Lab“ konceptom, što podrazumijeva pripremu odgovarajuće dokumentacije (prijave) za sticanje statusa Living Lab-a, a time i formalnog članstva u ENOLL (Evropska mreža „Living Lab“). Ovu mrežu, koja djeluje na globalnom nivou, čini preko 480 organizacija i institucija. Uspješnim završetkom ove aktivnosti, naše organizacije i institucije bi postale prve na području Republike Srpske i Bosne i Hercegovine koje su se zvanično pridružile ovoj mreži.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, koji Razvojna agencija „PREDA“ realizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Siska (Razvojna agencija SIMORA) i Podgorice (Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID). Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR. Trajanje projekta je od  01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu