Održana obuka «Participativno planiranje lokalnog socio-ekonomskog razvoja» u Trentu

Predstavnici Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora prisustvovali su drugom dijelu obuke „Participativno planiranje lokalnog socio-ekonomskog razvoja”, koju je organizovala Agencija lokalne demokratije (ALD)  u saradnji sa udruženjem “Program Prijedor” iz Trenta. Obuka je održana u periodu od 21. do 27. maja u Trentu u Italiji.

Obuka je imala za cilj informisanje učesnika o praktičnim iskustvima participativnog planiranja i učešća na području pokrajine Trentino. Organizovana je posjeta zadrugama i bio distriktu u Val di Sole i Val di Gresta. Na obukama su učestvovali predstavnici gradske uprave grada Prijedora, agencije PREDA, nevladinih oranizacija i ostali zainteresovani. Model participativnog planiranja podrazumijeva  aktivno učešće svih aktera u cilju postizanja zajedničkog dogovora.

Po povratku u Prijedor predviđen je nastavak obuke, formiranje timova, priprema praktičnog rada i stvaranje teorijskih osnova kroz nove radionice za kvalitetnu organizaciju participativnog teritorijalnog planiranja u lokalnom ruralnom području.