Održana prezentacija pred studentima BLC-a

U sklopu projekta „Koalicija za jači glas male privrede“ u okviru aktivnosti kampanje prema građanima, održana je prezentacija na BLC-u (Banja Luka College) za studente sa smjera Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija. Prezentaciju kojom je predstavljen projekat, platforma rada malih i srednjih preduzeća i djelovanje LEDnet mreže, ispred Udruženja drvoprerađivača „DRVO-PD“ je držala g-đa Sanja Karanović, koordinator udruženja. Studentima su ovom prilikom predstavljeni i instrumenti podrške za  malim i srednjim preduzećima od strane g-dina Bojana Jojića, predstavnika Agencije „PREDA-PD“.

Projekat „Koalicija za jači glas male privrede“ zajednički implementiraju Udruženje drvoprerađivača – DRVO-PD Prijedor, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Nezavisni biro za razvoj – NBR Gradačac, Udruga poduzetnika i poslodavaca – UPIP Žepče, Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD Bihać i COSPE Italija. Cilj projekta je da djelovanjem mreže OCD se ubrzaju reforme za kreiranje dobrog poslovnog okruženja u skladu sa EU aktom za mala i srednja preduzeća (Small Business Act). Projekat finansira Evropska unija kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2012).