Održana prezentacija registra parafiskalnih naknada Prijedora

U saradnji sa nadležnim odjeljenjima Administrativne službe Grada Prijedora Agencija PREDA-PD je  izradila registar parafisklanih naknada za područje Grada Prijedora. Cilj izrade registra parafiskalnih naknada je da se doprinese opštem poboljšanju poslovnog okruženja na nivou grada Prijedora, čiji će konačni rezultat biti pokretanje inicijativa za revidiranje parafiskalnih naknada na nivou opština/gradova  do eventualnog smanjenja, ukidanja ili nadoknade iz nekih drugih izvora.

S tim u vezi, Agencija PREDA-PD je održala sastanak sa predstavnicima poslovne zajednice Prijedora, te pokrenula dijalog o mogućoj reviziji naknada.

Inicijative za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih naknada je pokrenuta kroz projekat “Program održivosti civilnog društva u BiH (CSSP)” i u okviru LEDnet mreže koja je pokretač pozitivnih ekonomskih promjena.