Održana prva press konferencija u okviru projekta “Centar za istraživanje i inovacije Agencije PREDA-PD”

U sklopu projekta “Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomksi razvoj grada Prijedora PREDA-PD”, organizovana je prva press konferencija sa ciljem prestavljanja predstojećih aktivnosti široj javnosti.

Analize koje je radila Agencija PREDA-PD pokazuju da kod malih i srednjih preduzeća postoje ideje u oblastima poboljšanja proizvoda ili usluga, procesa, marketinških metoda, novih organizacionih metoda u poslovanju ili odnosa sa okruženjem. Istraživanje je također pokazalo da MSP sami nemaju ljudske, niti finansijske kapacitete da svoje ideje sprovedu u djelo.

Zbog toga je Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora kreirala projekat „Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD“ kako bi stvorila održivu strukturu za pružanje usluga za realizaciju inovativnih aktivnosti MSP-a.

Kroz izgradnju kapaciteta, kako infrastrukturnih tako i ljudskih želimo da stvorimo mehanizme za inoviranje kao jednog od najznačajnih faktora promjena i uspjeha. Sam koncept rada Centra će se bazirati na razvoju mikroekonomije kroz razvoj ideja, talenata i pronalaženje sredstava za realizaciju projekata.

Ukupna vrijednost projekta „Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD“ iznosi 41.401,00 KM od čega Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke sufinansira u visini od 20.000,00 KM u okviru projekta CREDO Krajina.

U prvoj fazi realizacije ovog projekta biće renovirane prostorije u okviru Poslovnog centra Prijedor. Renovirani prostor će se koristiti za pružanje informacija i usluga preduzećima, prostor za sastanke i obuku, kao i prostor za potencijalne investitore i inovativna start-up preduzeća u početku razvoja i testiranja biznis ideje. U sinergiji sa projektom ADRIA FOOTOURING koji ima za cilj povećavanje inovativnih kapaciteta tradicionalnih sektora hrane i turizma, angažovaćemo experte koji će biti dostupni preduzećima za dizajn novih proizvoda, pomoć u rješavanju problema u procesu proizvodnje, transferu tehnologija i izradi analiza tržišta i biznis planova za inovativne ideje. Ovaj tip aktivnosti pored IN HOUSE usluga forsiraće i primjenu informaciono komunikacionih tehnologija korišćenjem servisa budućeg virtuelnog inkubatora. Virtualni inkubator je informacioni sistem (web strana) koja će zainteresovanima omogućiti pristup svim relevantnim poslovnim informacijama, otvorenim pozivima, mogućnostima za finansiranje, primjerima dobre prakse i inovativnim idejama. Kroz ovaj informacioni sistem biće omogućena brza i efikasna komunicija sa expertima, mentorski rad i pomoć u realizaciji inovativnih ideja.