Održana radionica kulturnih i kreativnih industrija u Prijedoru

U okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ organizovala je četvoročasovnu radionicu sa predstavnicima kulturnih i kreativnih industrija u Prijedoru, 25.02.2021. godine.

Radionica je održana u prostorijama Agencije PREDA-PD, uz ograničen broj učesnika i poštovanje svih preporučenih epidemioloških mjera.

Organizovanje interaktivne radionice osmišljeno je kao jedan od ključnih koraka u postupku analize kulturnih i kreativnih industrija grada Prijedora, koje su bile predmet istraživanja u proteklom periodu.

Prepoznat je izuzetan potencijal za rast, razvoj i zapošljavanje u ovom sektoru, te se smatra da će pomenuta analiza uveliko pomoći definisanju narednih projektnih aktivnosti i politika podrške kreativnoj industriji u narednom periodu, kako na lokalnom, tako i na prekograničnom nivou.

Radionica je bila podijeljena u dva dijela. Tokom prvog dijelu predstavljeni su i validirani rezultati studije „Analiza kulturnih i kreativnih indstrija grada Prijedora“, u okviru koje je izvršena analiza ekonomskih performansi kulturnih i kreativnih industrija grada. Pored toga, prvi dio radionice bio je posvećen i pripremi SWOT analize kulturnih i kreativnih industrija grada Prijedora, primjenom metode brainstorming i otvorenih diskusija učesnika.

Tokom drugog dijela radionice, fokus je stavljen na definisanje prilika za razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Prijedoru, kao i definisanje „uskih grla“ za razvoj pomenutih industrija i način njihovog prevazilaženja. Rad u grupama umnogome je pomogao definisanju traženih elemenata.

                     

Uporedo sa analizom kulturnih i kreativnih industrija u gradu Prijedoru, u sklopu projekta „CREATIVE@CBC“, sprovođene su analize kulturnih i kreativnih industrija i na prekograničnom području, odnosno u partnerskim gradovima, Sisak i Podgorica.

Po završetku ove aktivnosti, projektom je planirano da se obezbijedi svim zainteresovanim kreativcima pohađanje obuka iz oblasti dizajna, multimedije, digitalnog marketinga, kao i obuke iz oblasti gejminga u svim partnerskim gradovima.

Glavni cilj projekta „CREATIVE@CBC“ je stvaranje povoljnog okruženja za razvoj kreativne industrije i međusektorsko povezivanje sa IT, kulturnim i tradicionalnim industrijama. Projekat CREATIVE@CBC je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR.