Održana svečana dodjela nagrada pobjednicima takmičenja iz preduzetništva i poslovnog planiranja

Svečanom dodjelom nagrada pobjednicima takmičenja iz preduzetništva i poslovnog planiranja za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja grada Prijedora završen je ovogodišnji projekat „Preduzetnička obuka za mlade“.

Projekat implementira Agencija PREDA, u saradnji sa profesorima i nastavnicima srednjih i osnovnih škola od 2005. godineuz finansijsku podršku grada Prijedora.

Takmičenje iz preduzetništva i poslovnog planiranja ima za cilj podizanje svijesti kod mladih o značaju preduzetništva za razvoj ekonomije određenog područja. Samim tim ukazuje se na mogućnosti koje preduzetništvo nudi pojedincu, pružaju se specifična znanja za planiranje, pokretanje i vođenje vlastitog biznisa. Kroz projekat mladi vrše istraživanje tržišta, izradu marketing plana, upoznaju se sa oblicima organizacije preduzeća, procesom registracije preduzeća i registracije preduzetničke djelatnosti. Sve gore navedene aktivnosti se formulišu u biznis plan za odredjenu djelatnost po izboru polaznika obuke. Provođenjem takmičenja u izradi biznis planova, kod učenika se izgrađuje ili pojačava takmičarski duh, oni se dublje uvode u problematiku poslovnog planiranja, i navode da razmišljaju ozbiljno o poslovnoj ideji koju bi pretočili u vlastiti biznis.

 

LISTA  NAGRAĐENIH UČESNIKA  TAKMIČENJA

                  Pobjednici takmičenja prijedorskih osnovnih škola iz preduzetništva i poslovnog planiranja u okviru projekta “Preduzetnička obuka za mlade” su:

  1. mjesto

Biznis plan pod nazivom „Proizvodnjasira” jeradučenikaOsnovneškole“Kozarac” NejleSalihbašić  iOmaraDeumića.

  1. mjesto

Biznis plan pod nazivom“Rentabike” jeradučenikaOsnovneškole“DositejObradović” Teodore Todorović  i Miloša Romčevića.

  1. mjesto

Biznis plan pod nazivom“Proizvodnjatjestenine” jeradučenikaOsnovneškole“BrankoĆopić”  Luke Mršića,Đorđa Vokića i Daria Mudrinića.

Prvoplasiraniučenicidobilisunovčanunagraduod250,00 KM, drugoplasirani200,00 KMatrećeplasirani150,00 KM. Takođe, uručenesunagrade nastavnicima za tri nagrađena biznis plana u iznosu od 300,00KM.

Osnovnaškola“Kozarac” jedobilapeharinovčanunagraduod600,00 KMzaprvoplasiranibiznisplannatakmičenju“Preduzetničkaobukazamlade”.

 

Pobjednicitakmičenjaprijedorskihsrednjihškolaizpreduzetništvaiposlovnogplaniranjauokviruprojekta“Preduzetničkaobukazamlade” su:

 

  1. mjestoBiznisplanpodnazivom“Kućnanjega” jeradučenika JU “SrednjoškolskicentarPrijedor”  ŽarkaZgonjanina.
  1. mjesto

Biznisplanpodnazivom“Ljekovita gljiva Shii-taku” – jeradučeniceJUPoljoprivredno-prehrambeneškoleAnđeleGlušac.

  1. mjesto

Biznisplanpodnazivom“Ograda spas” jeradučenikaJUElektrotehničkeškoleNikolaBabić.

Prvoplasiraniučenikdobiojenovčanunagraduod450,00 KM, drugoplasirani350,00 KM, atrećeplasirani250,00 KM. Takođe, uručenesunagrade profesorima za tri nagrađena biznis plana u iznosu od 300,00KM.

JU“SrednjoškolskicentarPrijedor”  jedobiopeharinovačnunagraduod600,00KMzaprvoplasiranibiznisplannatakmičenju“Preduzetničkaobukazamlade”.