Održane edukativne radionice u sklopu projekta „FEEL KOZARA“

U sklopu realizacije projekta „FEEL KOZARA“ Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ održane su prve edukativne radionice iz oblasti digitalnog marketinga i kreiranja turističkih proizvoda za mikro, mala i srednja preduzeća iz sektora turizma i pratećih sektora. Radionicama je prisustvovalo više od 30 predstavnika lokalnih turističkih organizacija, turooperatera, te drugih malih i srednjih preduzeća, kulturnih i sportskih institucija i udruženja, koji mogu uticati ili su usmjereni ka boljem pozicioniranju ovog područja na turističkim mapama i međunarodnim tržištima.

Namjera je stvaranje turističke atrakcije na otvorenom i unapređenje ponude nudeći ekskluzivno iskustvo koje počiva na aktivnoj participaciji, autentičnosti i personalizaciji turističkih proizvoda Nacionalnog parka „Kozara“, grada Prijedora i lokalnih zajednica koje gravitiraju Kozari. Cilj projekta „FEEL KOZARA“ jeste povećati konkurentnost lokalnog turizma. Projekat „FEEL KOZARA“ sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, u okviru EU4Business projekta u BiH.

Projektne aktivnosti poput skupa radionica i obuka iz oblasti digitalnog marketinga, kreiranja turističkih proizvoda, značaja i primjene kreativnih industrija u turizmu, receptivnog turizma i inovativnog prezentovanja i serviranja tradicionalne gastro ponude, omogućiće bolje pozicioniranje i vidljivost regionalne turističke ponude.

U periodu od 21. januara do 2. februara učesnici radionica imali su priliku družiti se sa Robertom Dacešinom, diplomiranim ekonomistom i ekspertom iz SEO optimizacije (Search Engine Optimizationoptimizacija veb-stranice radi njenog boljeg pozicioniranja i vidljivosti na internet pretraživačima) i osnivačem putopisnog bloga „Rio-priče sa putovanja”. Robert je s prisutnima podijelio svoje znanje iz oblasti digitalnog marketinga i SEO optimizacije, te praktično prikazao značaj usvajanja ovih vještina za poslovanje u turizmu i promociji turističkih proizvoda. Tokom radionica o kreiranju turističkih proizvoda njegovo veliko iskustvo stečeno na putovanjima širom svijeta doprinijelo je shvatanju turističkog proizvoda kroz širu sliku onoga što danas zapravo privlači turistu 21. vijeka.

„Radionice koje je organizovala Agencija „Preda” predstavljaju zaista sjajnu inicijativu razvoja turističkih potencijala prijedorske regije, ali i kreiranje novih proizvoda za koje sam siguran da će doprinijeti razvoju ponude Nacionalnog parka „Kozara” i lokalnih zajednica koje ga okružuju. Bila mi je velika čast biti dijelom ovih radionica i sarađivati sa „FEEL KOZARA” timom, koji je zaista uradio sjajan posao okupivši gotovo sve regionalne turističke subjekte u regiji”, istakao je gospodin Dacešin.

Nakon održanog prvog skupa radionica, napravljeni su nacrti novih turističkih proizvoda koji će se aktivno razvijati i dopunjavati tokom budućih radionica u radu sa eminentnim stručnjacima iz domena turizma i kreativne industrije.

Uslijed trenutne epidemiološke situacije, radionice su održane kao kombinovani događaj koji je jedan dio učesnika pratio u prostorijama Agencije „Preda”, a veći dio učesnika pratio je radionice putem Zoom aplikacije.