Održane obuke za sakupljače ljekovitog bilja

U prostorijama Agencije PREDA-PD je od 4. do 6. decembra održana obuka za sakupljače ljekovitog bilja koju realizuje Ustanova za obrazovanje odraslih „Eko-znanje“ iz Laktaša. Polaznici su izabrani u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske Filijala Prijedor, koji  su uzeli aktivno učešće u izboru ciljnih kategorija – marginalne kategorije stanovništva bez stalnih izvora prihoda, mladi iz ruralnih područja, povratnici, koji su najzainteresovaniji za ove poslove i obezbjeđivanje prihoda za svoju egzistenciju. Cilj obuke je da polaznicima omogući da usvoje osnovna znanja kako bi mogli da samostalno identifikuju najčešće vrste samoniklog ljekovitog bilja, šumskih plodova i gljiva koje srećemo na prostoru BiH. Takođe, polaznici će naučiti kako da sakupljaju samoniklo ljekovito bilje, šumske plodove i gljive na održiv način, kako bi sačuvali staništa u dovoljnoj mjeri za reprodukciju u narednim sezonama. Nakon završene obuke se polaže ispit kojim se utvrđuje nivo stečenih teorijskih i praktičnih znanja. Polaznicima obuke, nakon uspješnog završetka, se izdaje uvjerenje o osposobljenosti koje se upisuje u radnu knjižicu i služi kao dokaz o osposobljenosti. Takođe, polaznicima ove obuke stoji na raspalaganju konkretna mogućnost da nakon završetka osposobljavanja budu angažovani od strane preduzeća „EKO-BEL“ d.o.o. u kooperantskom odnosu, a njihov angažman bi se vrednovao kroz količinu sakupljene sirovine, koja bi bila otkupljena po tržišnoj cijeni.