Okrugli sto u funkciji podizanja konkurentnosti MSP IT sektora

Dana, 25.07.2014.g. je u hotelu Talija u Banjaluci u sklopu USAID projekta “Partnership for Innovation” za IT SME koje se bave razvojem softvera, realizovan okrugli sto/workshop na temu definisanja potrebnih edukacija, treninga, bootcamp-ova koji su u funkciji podizanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća IT sektora.

Radionici je prisustvovalo 8 IT firmi iz Banjaluke i Prijedora ( Elpin Prijedor, M&I Systems Banja Luka, Creative Studio Design Banja Luka, Alfa net Prijedor, Ananka dev Banja Luka, BL Media Banja Luka, DVC Solutions Banja Luka, Optimal Solution Banjaluka) i Prijedorska razvojna agencija PREDA, Prijedor.

Nakon analize i diskusije definisane su okvirne potrebe malih i srednjih preduzeća IT sektora koje će poslužiti kao osnova za kreiranje Programa edukacija koji treba da se implementiraju od septembra 2014.g. u Banja Luci za firme sa banjalučke regije.

Istaknut je značaj i potreba kontinuiranog održavanja kvalitetnih edukacija u IT sektoru kao i potreba udruživanja i umrežavanja malih i srednjh IT firmi.