Organizovani sastanci sa relevantnim predstavnicima organizacija/institucija u okviru projekta FORESDA

U proteklom periodu predstavnici Agencije PREDA-PD su u okviru projekta FORESDA organizovali sastanke/radionice sa predstavnicima vlasti, jedinice lokalne samouprave, organizacija za podršku poslovanju, obrazovnih institucija i poslovnih subjekata. Svrha sastanaka je bila predstavljanje Transnacionalne strategije izrađene kroz projekat FORESDA i dobijanje relevantnih povratnih informacija za podršku procesu, kao i prikupljanje povratnih informacija za pripremu lokalnog akcionog plana koji će se tokom trajanja projekta realizovati na području Prijedora. Tokom sastanaka predstavljen je koncept pilot akcije koji će se realizovati na području Prijedora (opremanje co-working prostora, organizacija kućnog sajma i sl).