Otvoren treći poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru Programa transnacionalne saradnje Dunav

Predstavnici Agencije PREDA-PD i projekta FORESDA prisustvovali su Info danu povodom objavljivanja trećeg poziva za podnošenje prijedloga projekata u Interreg Programu transnacionalne saradnje Dunav 2014-2020. Info dan je organizovala Direkcija za evropske integracije BiH, uz podršku Zajedničkog sekretarijata Programa, sa sjedištem u Budimpešti.

Događaj je privukao preko 140 učesnika, iz cijele Bosne i Hercegovine, koji su zainteresovani za učestvovanja u Programu, kao i za specifičnosti u vezi Trećeg poziva za dostavljanje prijedloga projekata. 

Treći poziv u okviru Interreg Programa transnacionalne saradnje Dunav 2014-2020, vrijedan je približno 60 miliona eura od čega je za IPA zemlje dostupno oko 3,3 miliona eura i otvoren je za dostavljanje prijedloga projekata do 08.03.2019. U okviru ovog poziva biće podržani projekti u oblasti inovacija, životne sredine i kulture, transporta i energije, kao i dobre uprave. Opšti cilj Programa je promocija ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u Podunavlju kroz integraciju politika u područjima programskog djelovanja.

Tokom Info dana, predstavnici Agencije PREDA-PD su distributirali promotivni materijal i promovisali projekat FORESDA koji je odobren u okviru prvoga poziva.

Cilj projekta FORESDA je podrška transformaciji tradicionalnih industrija baziranih na šumarstvu i drvopreradi u inovativne sektore, razvoj povoljnog okruženja za razvoj inovacija, razvoj novih lanaca vrijednosti, razvoj kulture inovacija u malim i srednjim preduzećima i jačanje saradnje institucija na quadraple-helix principu. Na ovaj način projekat će značajno podržati transfer znanja, saradnju i razvoj inovacija u pravcu bolje održive Dunavske regije s aspekta dostupnih resursa, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme)

Više informacija o samom projektu možete dobiti na zvaničnoj web strani projekta FORESDA u okviru zvanične web stranice Dunavskog transnacionalnog programa ili direktno u Agenciji PREDA-PD na mail  office@preda.rs.ba