PARTNERSKI SASTANAK PREDSTAVNIKA AGENCIJE PREDA I MINISTARSTVA PROSVJETE I KULTURE REPUBLIKE SRPSKE

Organizovan je partnerski sastanak 09.09.2020. u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske u okviru projekta „Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja-Innoschool”  koji se finansira iz 2. poziva dunavskog programa.

Na sastanku su predstavljeni rezultati dosadašnjih aktivnosti koje se tiču pilot aktivnosti testiranja edukativnog softvera koji će se koristiti u  srednjim školama koje su se prijavile da učestvuju u pilot programu. Predstavnici Ministarstva imali su priliku upoznati se sa načinima na koji softver funkcioniše sa aspekta korištenja od strane profesora i učenika, a poseban fokus je stavljen na buduće aktivnosti oko obuke profesora za korištenje spomenutog alata, usklađivanja ishoda učenja sa sadržajem edukativnog modula, načinu pilotiranja edukativnog alata i sl.

Prisutni su izrazili mišljenje da uvođenje ovakvog inovativnog modula u srednje škole koje izučavaju preduzetništvo kao predmet, nije moglo doći u boljem trenutku u kontekstu sistema organizacije nastave u skraćenom terminu i aktivnog korištenja on-line alata u procesu učenja.