Partnerstvo – primjer dobre prakse

U okviru Foruma za traženje partnera koji je organizovan u Bihaću dana 29.01.2013. godine od strane operativne strukture IPA Prekograničnog programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013 u saradnji sa Zajedničkim tehničkim sekreterijatom i uz podršku ugovornih tijela, predstavnici Agencije za ekonomski razvoj opštine “PREDA-PD” su prezentovali partnerstvo i implementaciju projekta prekogranične saradnje sa partnerom iz Hrvatske kao primjer dobre prakse.

Agencija “PREDA-PD” i Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije “SIMORA” su bili vodeći partneri na implementaciji projekta “Bicikom za turizam bez granica – BIKE4TWF”, koji je realizovan u periodu od 2010-2012. godine. Partnerstvo koje je započelo još 2008.godine, rezultovalo je zajedničkom pripremom i realizovanjem ovog projekta, te pripremom novih zajedničkih projekata i međusobnom saradnjom u i drugim oblastima. Organizatori Foruma su prepoznali saradnju između ove dvije organizacije i u cilju predstavljanja načina uspostavljanja komunikacije i rada prekograničnih partnera pozvali, između ostalih, da se predstave svim učesnicima. Forum za traženje partnera okupio je preko 100 predstavnika opština, nvo, ustanova i drugih organizacija iz BiH i Hrvatske u cilju podsticanja uspostavljanja direktnih kontakata, razmjena ideja i upoznavanja potencijalnih partnera iz obe zemlje. U okviru foruma je izvršena najava objave trećeg poziva za predaju projektnih prijedloga z aprekograničnu saradnju IPA CBC 2007-2013.