AGENCIJI PREDA DODJELJENA NAGRADA ZA NAJBOLJU RAZVOJNU AGENCIJU U REPUBLICI SRPSKOJ

Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ dodjeljena je prestižna nagrada „Miša Atanasijević“ u kategoriji najboljih razvojnih agencija u Republici Srpskoj. Ceremonija dodele nagrada održana je 05. decembra 2019. godine u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Svečanost su  organizovali organizacija Media Invent, Privredna komora Vojvodine, Privredna komora Republike Srpske i Univerzitet u Banjaluci.

Agencija PREDA nominovana je za ovu nagradu radi dostignuća u oblastima:

  • razvoj i upravljanje instrumentima lokalnog ekonomskog razvoja ,
  • intervencije na tržištu rada kroz organizovanje obuka u skladu s potrebama MSP-a,
  • kontinuirano uvođenje inovacija i novih tehnologija u obrazovne institucije i preduzeća,
  • uspjeh u pripremi i implementaciji većeg broja projekata.

 

 

 

 

Agencija PREDA u konzorciju sa ostalim partnerima učestvuje u implementaciji projekta  „Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja-Innoschool“ finansira se iz EU Interreg Dunav transnacionalnog programa. Projekat InnoSchool će se baviti  potrebom za jačanjem preduzetničke kulture i angažovanjem mladih  u socijalnim inovacijama i preduzetništvu