Početak implementacije projekta “Priprema Mašinske škole za nastavu u CAM/CAD –u”

FIRMA Project USAID – SIDA Bosna i Hercegovina odobrila je finansiranje projekta “Priprema Mašinske škole za nastavu u CAM/CAD–u“, čija je realizacija počela 13.05.2013. godine u Prijedoru.

Projekatom ima za cilj podržati Mašinsku školu u Prijedoru u poboljšanju nastavnog plana i programa i doprinijeti razvoju novih projekata na unapređenju obrazovnog sistema kao jednog od osnovnih elemanata podrške zapošljavanju.

U okviru projekta će se realizovati niz aktivnosti (nabavka licenciranog softvera obrazovnog programa za 3D modeliranje u Mašinskoj školi, obuka nastavnika od strane ovlaštene akreditovane firme za korištenje i primjenu CAM/CAD i izrada curriculuma za novi ili unapređenje starog nastavnog plana i programa) koje će rezultovati pokretanje formalnog postupka odobravanja nastavnog plana koji obuhvata uvođenje novog ili unapređenje starog nastavnog plana i programa u dijelu koji se odnosi na 3D modeliranje u Mašinskoj školi.

Činjenica je da u MSP-ima postoji nedostatak kvalifikovane radne snage i znanja u razvoju i dizajniranju  proizvoda i alata, što  uveliko ograničava njihovu konkurentnost i sposobnost razvoja veće dodatne vrijednosti proizvoda. Realizacija projekta će omogućiti Mašinskoj školi provođenje novog obrazovnog programa za učenike, ali i odrasle kao dio stručnog obrazovanja i osposobljavanja kadrova.

Ukupna vrijedost projekta iznosi 29.850 KM, a realizacija projekta je omogućena uz finansijsku podršku FIRMA Project USAID – SIDA Bosna i Hercegovina, Njemačke organizacije međunarodnu saradnju (GIZ), te podršku Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA-PD kroz iniciranje, izradu, koodinaciju i implementaciju  projektnog prijedloga.