PODRŠKA SAMOZAPOŠLJAVANJU

Agencija “PREDA-PD” organizuje novi ciklus iz poslovnog planiranja u okviru projekta “Podsticaj samozapošljavanju” finansiranog od strane Grada Prijedora. Obuke za 37 zaintresovanih lica počele su u utorak 28.10.2014.

Šestu godinu za redom Grad Prijedor podstiče preduzetničke ideje i daje podršku pokretanju novih biznisa dodjelom bespovratnih sredstava zainteresovanim licima. Budžetom grada Prijedor za 2014. godinu planirana su sredstva u iznosu od 85.000,00 KM za realizaciju projekta “Podsticaj samozapošljavanju”. Planirana sredstva po jednom korisniku su u iznosima od 3.000,00 – 5.000,00 KM.

Nakon objavljenog javnog poziva, od 45 podnesenih zahtjeva, komisija je dala preporuku da 37 kandidata pohađa obuku iz poslovnog planiranja i vođenja biznisa. Po završetku obuke, svi polaznici će da izrade vlastiti biznis plan, na osnovu kojeg će direktno da podnesu zahtjev za dodjelu granta. Nakon toga izvršiće se selekcija kandidata kojima će se dodjeliti novčana sredstva, te upoznati sa obavezama i pravima po osnovu Ugovora, koji će potpisati sa Gradom Prijedorom.

Na početku obuka, svim polaznicima obratila se g-đa Zinajda Hošić, Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu Grada Prijedora u cilju pojašnjavanja određenih detalja u vezi sa ugovorom o dodjeli sredstava, te je kandidatima upriličen razgovor i sa predavnicima Poreske uprave RS, PJ Prijedor, o pitanjima fiskalizacije, poreza i obaveza koji “čekaju” preduzetnika.