Podsticaj samozapošljavanju

Četvrtu godinu za redom Opština Prijedor podstiče preduzetničke ideje i daje podršku pokretanju novih biznisa dodjelom bespovratnih sredstava zainteresovanim licima. Budžetom opštine Prijedor za 2012. godinu odobrena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM za realizaciju projekta “Podsticaj samozapošljavanju”, a od čega su planirana sredstva po jednom korisniku u iznosima od 3.000,00 – 5.000,00 KM.

Takođe, planirana je realizacija projekta “Podrška za povezivanje i preduzetničke inicijative za žene” u iznosu od 20.000,00 KM od čega su planirana sredstva po jednoj korisnici u iznosu od 4.000,00 KM. Nakon objavljenoj javnog poziva, opštinska komisija je dala preporuku da 11 kandidata pohađaju obuku iz poslovnog planiranja i vođenja biznisa, kako bi sa poslovnim planom mogli da apliciraju za dodjelu granta. Prema projektu, obuke iz poslovnog planiranja se održavaju u periodu 20-26. jula 2012.godine za potencijalne korisnike podsticajnih sredstava, a provodi ih Bransilav Vujasin, predstavnik Agencije PREDA-PD.

Cilj organizacije obuka je povećanje nivoa znanja potencijalnih preduzetnika iz poslovnog planiranja. Na taj način, povećava se i mogućnost kvalitetnije izrade poslovnog plana.Na početku obuka kandidatima se obratio g-din Boro Vojvodić, Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu opštine Prijedor u cilju pojašnjavanja određenih detalja u vezi sa ugovorom o dodjeli sredstava.

Pored predstavnika Opštine, kandidatima je omogućen razgovor sa predstavnicimaPoreskeupraveRS, Područni centar Prijedor, o pitanjima fiskalizacije, poreza i obaveza koja “čekaju” preduzetnika. Prema Javnom pozivu predviđeno je da kandidati nakon obuke iz poslovnog planiranja i vođenja biznisa izrade vlastiti biznis plan. Nakon završene obuke izvršiće se selekcija kandidata kojima će se dodjeliti novčana sredstva, te upoznati sa obavezama i pravima po osnovu Ugovora, koji će potpisati sa opštinom Prijedor.