Posjeta „sajt-lokatora“ gradu Prijedoru

U okviru USAID-ovog projekta GOLD (GROWTH-ORIENTED LOCAL DEVELOPMENT), u kojem učestvuje i grad Prijedor, krajem septembra mjeseca ove godine najavljena je posjeta tzv., „sajt-lokatora“, a u cilju izvršenja procjene spremnosti gradske administracije za prihvat investitora.

Sajt lokatori su predstavnici renomiranih kompanija, eksperti sa iskustvom i kontaktima, koji na osnovu prethodno identifikovanih lokacija sa povoljnim ambijentom za investiranje, aktivno učestvuju u procesu pronalaženja i animiranja potencijalnih investitora. Tokom najavljene posjete u septembru, između ostalih, očekuju se i predstavnici renomiranog Deloitte-a, ali i nekih drugih kompanija „sajt-lokatora“.
Planirano je da se procjena izvrši po važećoj metodologiji i procedurama, što u konačnici treba da pokaže na kojem nivou grad Prijedor organizuje svoje službe relevantne za prihvat investitora.

Predstavnici Projekta GOLD dali su instrukcije i određenu metodologiju po kojoj će se vršiti procjena sposobnosti. Metodologijom je predviđeno učešće svih relevantnih nosioca odgovornih funkcija u lokalnoj upravi, a koji imaju direktne ili indirektne veze sa procesima i aktivnostima koje su usmjerene prema postojećim i potencijalnim investitorima.

U vrijeme kada je smanjen intenzitet privrednih aktivnosti i isto tako priliv novih investicija, posjeta sajt-lokatora može da pomogne animiranju potencijalnih investitora i u isto vrijeme promoviše investicione potencijale grada Prijedora prema novim, kvalitetnim ulagačima. Na ovaj način otvara se još jedan distributivni kanal putem kojeg će se grad Prijedor promovisati i nametnuti kao jedna od konkurentnih destinacija za ulaganje, a time na indirektan način pomoći i lokalnoj privredi da razvije i uposli svoje kapacitete.