Posjeta „sajt-lokatora“ Prijedoru

U okviru projekta unapređenja lokalnog razvoja (GOLD), koji zajednički finansiraju Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA), grad Prijedor je u četvrtak, 25.09.2014. g., posjetila delegacija takozvanih „sajt-lokatora“.

Osnovni zadatak „sajt-lokatora“ je da putem prethodno utvrđenih procedura i kriterija izvrše procjenu spremnosti lokalnih zajednica, u ovom slučaju grada Prijedora, za prihvat investitora i njihovu integraciju u privredni sistem. Kako „sajt-lokatori“ dolaze iz renomiranih kompanija sa velikim imenima i referencama, njihov je zadatak da putem svojih partnerskih mreža, poslovnih kontakta, iskustvenih saznanja i formalno iskazanih potreba potencijalnih investitora, identifikuju i predlože lokacije koje imaju najbolje i najkvalitetnije uslove za poslovanje.

Grad Prijedor odabran je u grupu od šest lokalnih zajednica sa područja Bosne i Hercegovine koje će imati priliku predstaviti svoju investicionu ponudu „sajt-lokatorima“, kao i uslove pod kojima potencijalni investitori mogu započeti svoje poslovanje, odnosno integraciju u privredni sistem.

Nakon uvodnog obraćanja gradonačelnika Prijedora, g-dina Marka Pavića i predstavnika „sajt-lokatora“, održana je prezentacija investicionih potencijala grada Prijedora, sa posebnim akcentom na prerađivačku industriju, ali i ostale perspektivne privredne grane poput poljoprivrede, turizma, ICT sektora, i dr.

Predstavnici „sajt-lokatora“ izrazili su zadovoljstvo predstavljenom ponudom grada Prijedora, posebno u dijelu koji se odnosi na ponudu lokacija za greenfield i brownfield investicije, što moze biti interesantno za kompanije iz zemalja USA, Švedske i Turske, odakle i dolaze predstavnici „sajt-lokatora“.

Ovom prilikom istaknuto je da postoji određen interes za metalski i drvni sektor, što otvara mogućnost angažovanja lokalnih prijedorskih firmi kao potencijalnih partnera inostranim kompanijama koje zastupaju „sajt-lokatori“. Takođe, bilo je govora i interesa za strukturu i dostupnost radne snage, te o obrazovnom sistemu koji prati i podržava potrebe lokalne privrede.

Nakon prezentacije upriličena je posjeta jednoj od greenfield lokacija, te nakon toga obilazak fabrike za proizvodnju keksa i vafla, „Mira“ AD iz Prijedora, članice Kraš grupe, gdje su gosti mogli na licu mjesta da se uvjere u izvrsnost ove kompanije i dobiju informacije iz prve ruke o poslovanju kompanije, kao i o poslovnim iskustvima u Prijedoru.