Poslovni forum privrednika Azerbejdžana i Republike Srpske

Na poziv Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske, predstavnici Agencije PREDA su uzeli aktivno učešće u Poslovnom forumu privrednika Azerbejdžana i Republike Srpske. Tokom bilateralnih susreta organizovanih u okviru ovog događaja, ostvareni su kontakti sa predstavnicima azerbejdžanskih preduzeća i institucija.

Obzirom da se radi o prvim kontaktima, izvršiće se procjena mogućnosti nastupa lokalnih preduzeća na ovom tržištu i preduzeti koraci na uspostavljanju poslovne saradnje.