Potpisan sporazum o saradnji na realizaciji projekta “COTON”

U okviru projekta  „COTON-contributing to increased functionality and employability in Republika Srpska and Una-Sana Canton”, 06.10.2015. godine u 11:00 časova u prostorijama Agencije PREDA-PD u Prijedoru potpisani su Memorandumi o saradnji izmedju Agencije PREDA-PD i predstavnika opština Kostajnica, Novi Grad i Kozarska Dubica.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji započele su aktivnosti na implementaciji projekta COTON vezane za interevencije u oblasti stručnog obrazovanja na području grada Prijedora, te opština Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica.

Ovaj projekat podržava Vlada Švajcarske u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus koji provodi Rеpublička agеncija za razvoj malih i srеdnjih prеduzеća- RARS.