Potpisivanje Memoranduma o saradnji otvara mogućnost snažnije podrške uvođenju inovacija u mala i srednja preduzeća u Krajini

U okviru svojih aktivnosti podrške inovacijama u malim i srednjih preduzećima u Krajini, USAID-Sida FIRMA Projekt inicirao je i potpisivanje Memoranduma o saradnji između: Univerzitetskog preduzetničkog centra Banja Luka – UPC, Inovacionog centra Banja Luka – ICBL, Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora – PREDA, Centra za promociju lokalnog razvoja – PLOD Bihać i Razvojne agencije Unsko-sanskog Kantona – RAUSK. 

Ceremonija potpisivanja memoranduma održaće se u kampusu Univerziteta u Banja Luci u ponedjeljak 30. juna, sa početkom u 13,00 sati. Potpisivanje memoranduma označiće i zvanično uspostavljanje lokalne mreže za podršku uvođenju inovacija u preduzećima na području Krajine.

Polazeći od pretpostavke da ključ unapređenja konkurentnosti preduzeća leži u njihovoj sposobnosti stalnog inoviranja, organizacije potpisnice memoranduma izražavaju spremnost da nastave sa saradnjom na promovisanju, podsticanju i podržavanju inovacija u preduzećima u Krajini. Organizacije potpisnice smatraju da mogu odigrati važnu ulogu u posredovanju informacija značajnih za inovacije i investicije, u transferu znanja i tehnologija, te u povezivanju sa drugim preduzećima i institucijama.

FIRMA projekat je u proteklom periodu podržao organizaciju posebne obuke namjenjene organizacijama potpisnicama memoranduma kako bi se sistematizovala znanja i pristup u pružanju proaktivne podrške firmama u domenu inovativnih aktivnosti. Tokom ceremonije potpisivanja memoranduma, učesnicima ove obuke biće dodjeljeni sertifikati o uspješno savladanim vještinama