Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa za podrškom na projektima unapređenja tehničke opremljenosti i obuka za pre/dokvalifikaciju

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) je u okviru Projekta “Lokalni integrisani razvoj” objavio javni poziv za mala i srednja preduzeća za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremljenosti i obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za potrebnu radnu snagu u 2017. i 2018. godini.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresovanim malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja jedinica lokalne samouprave na kojima djeluje projekat, iz djelatnosti obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila i IT sektor i odabranim lancima vrijednosti  da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizovale:

  • investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti,
  • programi obuka za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage radi postizanja višeg stepena produktivnosti i kreiranja radnih mjesta, a u cilju podizanja konkurentnosti MSP.

Cilj ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identifikuju projekti kojima će se pružiti podrška, u okviru raspoloživih sredstava, za unapređenje tehnološke opremljenosti, projekti koji će se odnositi na prekvalifikaciju i dokvalifikaciju potrebne radne snage te kombinovani projekti prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika i investicija usmjerenih ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, a koje će implementirati MSP.

Kroz implementaciju navedene podrške u 2017. i 2018. godini očekuju se sljedeći kumulativni rezultati:

  • MSP koja budu podržana će u roku od 12 mjeseci od implementacije projekta ostvariti povećanje prihoda (po mogućnosti od izvoznih poslova) u iznosu od 3% u odnosu na ostvareni prihod iz 2016. godine.
  • Sva MSP koja budu podržana će zaposliti minimalno 20 osoba (kumulativno za sva MSP).

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB memorijskoj kartici.

Krajnji rok za podnošenje prijava je četvrtak, 19. oktobar 2017. godine do 17:00 sati

Više o javnom pozivu, te potrebne formulare za prijavu možete pronaći na sledećem linku:

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2017/09/27/poziv-malim-i-srednjim-preduze-ima-za-iskazivanje-interesa-za-podr-kom-na-projektima-unapre-enja-teh-opremljenosti-i-obuka-za-pre-dokvalifikaciju/