POZIV – PRIJEDOR INVEST 2019 TRANSFORMACIJA

Posebno nam je zadovoljstvo pozvati Vas da uzmete učešće na privrednom događaju pod nazivom “Prijedor Invest 2019: Transformacija”, koje Grad Prijedor organizuje zajedno sa Područnom privrednom komorom Banja Luka, kancelarijom u Prijedoru i Agencijom “PREDA-PD”, a uz podršku UNDP-a i Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC.

Radi se o dvodnevnom događaju koji će se održati 28.-29. novembra 2019. godine, u Hotelu Prijedor.

Koncept Konferencije podrazumjeva tri paralelna segmenta, i to: 

– konferencijski dio;

– izložbeni dio;

– B2B susreti.

Primarni cilj Konferencije je promocija grada Prijedora i drugih lokalnih zajednica, kao sredina koje su započele sa procesima transformacije:

– privrede od nekadašnjih velikih sistema, ka konceptu MSP;

– od tradicionalne, ka privredi modernih tehnologija;

– od tradicionalnih obrazovnih programa, ka onima sa naglaskom prema konkretnim praktičnim zanjima i vještinama;

– od tradicionalnih, ka inovativnim servisima za potrebe privrede.

Namjera je da se učesnicima kroz konferencijski dio prikaže i predstavi što više lokalnih uspješnih i afirmativnih priča, organizacija, firmi, individualaca, te direktno i neposredno obezbjedi komunikacija sa njima.

Izložbeni dio Konferencije omogućiće lokalnim privrednicima iz raznih djelatnosti da se predstave učesnicima Konferencije na zajedničkim štandovima u jednoj modernoj, nekomercijalnoj postavci, uz mogućnost da gostujuće firme učestvuju i u izložbenom dijelu.

Pored toga, dvodnevni sastanci „business-to-business“ (B2B) koji se planiraju u skladu sa ciljevima i interesima učesnika, pružiće mogućnost pregovora i umrežavanja za privredne subjekte iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja.

Molimo Vas da u skladu sa navedenim, rezervišete najavljene datume (28.-29.11.2019.) i vodeći se svojim interesima i mogućnostima, uzmete aktivno učešće u ovom događaju.

VAŽNA NAPOMENA:

Svi zainteresovani učesnici trebaju izvršiti prijavu na web platformi koja je posebno pripremljena i koja omogućava on-line registraciju uz jednostavno unošenje podataka o poslovnom subjektu, te nakon registracije, praćenje promjena i zakazivanje sastanaka u skladu sa interesima učesnika.

Registraciju možete izvršiti na sledećem linku: http://prijedorinvest2019.talkb2b.net/members/register ili putem popunjavanja word obrasca, nakon čega će organizator izvršiti unos podataka na web platformu. Word obrazac se nalazi u prilogu maila.

 

U prilogu dostavljamo elektronsku verziju Pozivnice sa Agendom (radna verzija) koju možete proslijediti svojim poslovnim partnerima za koje smatrate da mogu imati interesa da učestvuju na poslovnom događaju.

 

Prijava i učešće na događaju su BESPLATNI. Za registrovane učesnike obezbjeđen je ručak i osvježenje kako je predviđeno Agendom.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja budite slobodni kontaktirati nas na sledeće kontakte:

Saša Karalić: T:: 052 245 137 ili 065 675 979 E:: sasa.karalic@prijedorgrad.org

Bojan Jojić: T:: 052 240 410 ili 065 818 982 E:: infocentar@preda.rs.ba

S poštovanjem!

 

ORGANIZACIONI ODBOR KONFERENCIJE