Poziv za dizajnere namjestaja

Za potrebe razvoja novih proizvoda, Klaster DRVO-PD u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj opštine Prijedor PREDA-PD, traži saradnike za razvoj novih proizvoda u oblasti drvne industrije i industrije namještaja.

Ukoliko se profesionalno bavite dizajniranjem namještaja i uređenjem enterijera ili trenutno školujete za to zanimanje (treća ili četvrta godina studija), pozivamo vas da se prijavite na ovaj poziv najkasnije do 15. aprila 2013. godine (ponedeljak).

Uz popunjenu prijavu koju možete preuzeti na www.drvo-pd.com i www.preda.rs.ba , molimo vas da nam dostavite i sledeću dokumentaciju:

1) Kratku biografiju (CV),
2) Pregled (fotografije, idejna rješenja, nacrti) najvažnijih dosadašnjih dizajnerskih radova u oblasti industrije namještaja (minimalno 4 različita proizvoda).

Navedenu dokumenaciju je potrebno dostaviti na e-mail adresu Klastera DRVO-PD: drvo-pd@prijedor.com ili faxom na: 052 241 601.

Sve dostavljene prijave i rješenja će biti uzeta u razmatranje direktno od strane proizvođača namještaja, na osnovu čega će se odabrati saradnik ili grupa saradnika za mogući angažman na razvoju novih proizvoda – različite vrste namještaja od punog drveta u skladu sa iskazanom potrebom lokalnih proizvođača namještaja – članova Klastera DRVO-PD.

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije o objavljenom pozivu moguće je dobiti putem mail-a na: drvo-pd@prijedor.com ili telefonom na: 052 241 600.

DOWNLOAD: POZIVNO PISMO