POZIV za prijavu na kurs „FRONTEND DEVELOPMENT: HTML5, CSS3, JAVA SCRIPT, BOOTSTRAP3 FRAMEWORK“

P O Z I V

 za prijavu na kurs „FRONTEND DEVELOPMENT: HTML5, CSS3, JAVA SCRIPT,BOOTSTRAP3 FRAMEWORK“

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD” poziva sve zainteresovane da se prijave na kurs  „FRONTEND DEVELOPMENT: HTML5, CSS3, JAVA SCRIPT, BOOTSTRAP3 FRAMEWORK“.

Nakon završenog kursa, polaznici će biti osposobljeni za samostalno kreiranje semantički ispravnih HTML5 i CSS3 web stranica. Obuka će se realizovati i kroz upotrebu Bootstrap koja je open-source framework razvijen sa ciljem da omogući i olakša razvoj web formi (interface-a, tj. layout-a) kao i razvoj naprednih web komponenti. Polaznik će naučiti kako da koristi Bootstrap kao kolekciju razvijenih CSS i JavaScript alata i biblioteka.

Program obuke se realizuje u saradnji sa projektom USAID Partnerstvo za inovacije – PI  koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a implementira ga Education Development Center, Inc. Projekat Partnerstvo za inovacije je usmjeren na rješavanje izazova s kojima se suočavaju mladi u BiH s IKT vještinama i izazovi s kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća (MSP) iz IKT sektora, kao i mala i srednja preduzeća  iz drugih sektora koji se snažno oslanjanjaju na informaciono-komunikacijske tehnologije.

Kurs će trajati 45 školska časa. Mjesto održavanja kursa je Poslovni centar Prijedor, učionica Kreativnog centra  Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora.  Grupa će biti sastavljena od 10+2 polaznika (7 predstavnika iz reda nezaposlenih lica i 5 iz reda učenika srednjih škola ili studenata), a vrijeme održavanja je tri puta nedjeljno u popodnevnim časovima. Tačni termini i imena polaznika će biti objavljeni nakon završetka konkursa.

Kriteriji za ocjenjivanje i odabir polaznika kursa su:

  1. Trenutno stanje (nezaposlen/učenik/student)
  2. Završena stručna sprema;
  3. Iskustvo u radu sa FRONTEND DEVELOPMENT: HTML5, CSS3, JAVA SCRIPT (potrebna preporuka ili spisak referenci)

Svi zainteresovani, mogu se prijaviti popunjavanjem i dostavljanjem PRIJAVNOG OBRASCA kojeg možete pronaći u prilogu ovog članka ili ličnom prijavom u prostorijama Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora, adresa Aleja Kozarskog odreda bb, 79101 Prijedor.

Popunjenje prijave slati na e-mail adresu  sasa.karalic@preda.rs.ba , fax +387 52 24 16 01. Dodatnu dokumentaciju/fajlove dostaviti u prilogu popunjene prijave.

Odabir polaznika obaviće imenovani Tim za organizovanje kursa „FRONTEND DEVELOPMENT: HTML5, CSS3, JAVA SCRIPT, BOOTSTRAP3 FRAMEWORK“ u skladu sa Pravilnikomo kriterijima za izbor polaznika, na osnovu evaluacije i bodovanja pristiglih prijava. U slučaju da se bodovanjem ne mogu izabrati polaznici, organizovaće se dodatni intervju i testiranje izabranih polaznika.

Za sve informacije i pitanja, obratite se u Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD, Aleja Kozarskog odreda bb, kontakt osoba Sasa Karalić ili na telefon+387 52 24 16 00 ili na e-mail  sasa.karalic@preda.rs.ba .

Rok za prijavu je 11.11.2015. godine.

Više informacija možete pronaći na linku: http://kreativnicentar.preda.rs.ba/index.php/component/k2/item/66-poziv-za-prijavu-na-kurs-frontend-development-html5-css3-java-script-bootstrap3-framework