Poziv za učešće na PCM obukama

Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor “PREDA-PD” organizuje obuke na temu “Upravljanje projektnim ciklusom po EU metodologiji” za sve zainteresovane organizacije i kandidate sa područja Grada Prijedora, kako bi se omogućilo osposobljavanje što većeg broja organizacija i pojedinaca za samostalan rad na pripremi i implementaciji projektnih prijedloga finansiranih od strane Evropske Unije.

Obuke će se sastojati iz teoretskog i praktičnog dijela.

Svrha obuka:

  1. Predstaviti mogućnosti korištenja nepovratnih sredstava Evropske Unije i dati uputstva kako pripremiti dobar projekat da bi se omogućilo sufinansiranje;
  2. Objasniti administrativne i finansijske zahtjeve projekata Evropske Unije i pripremu izvještaja projekta;

Učesnici će imati i mogućnost da kroz rad na sopstvenim projektnim idejama i prijedlozima definišu konkretne projekte. Obuke će voditi zaposlenici Agencije sa višegodišnjim iskustvom u pisanju i implementaciji projekata domaćih/međunarodnih organizacija i instrumenata/programa EU.

Svi zainteresovani kandidati mogu da se prijave lično u prostorijama Agencije (Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda bb, bivša upravna zgrada Celpak-a) ili putem e-mail-a na: office@preda.rs.ba , svakim radnim danom u periodu od 08:00 – 15:00 časova. Uz prijavu je potrebno popuniti i prijavni obrazac koji će biti dostupanu prostorijama Agencije i na internet stranici Agencije www.preda.rs.ba

 

Shodno broju prijavljenih kandidata, Agencija će pripremiti odgovarajući plan i program obuka. Jedna organizacija može kandidovati maksimalno dvije (2) osobe za učešće na obukama.

Učešće na obukama se posebno preporučuje neprofitnim organizacijama i pojedincima, zainteresovanim za oblasti razvoja preduzetništva, zaštite životne sredine, razvoja ljudskih resursa, turizma i kulture.

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a svi izabrani kandidati će naknadno biti obavješteni o tačnom datumu i terminima obuka.