Poziv za učešće na prezentaciji programa „Mladi u akciji“

Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u prezentaciji Programa „Mladi u akciji“, koja će se održati dana 05.03. 2013. godine, sa početkom u 11:00 časova u sali Agencije za ekonomski razvoj PREDA-PD, u Prijedoru. Razvojna agencija Prijedor,  PREDA-PD  organizuje prezentaciju programa „Mladi u akciji“ u saradnji sa Gradom Prijedorom i Fondacijom „Zajednički put“,  na kojoj će se predstaviti mogućnosti apliciranja u okviru ovog evropskog programa za potencijalne aplikante.

Program “Mladi u akciji” je program Evropske komisije, koji podržava mobilnost i neformalno obrazovanje mladih, uzrasta 13-30 godina, iz cijele Evrope, povezujući ih međusobno, kao i sa njihovim vršnjacima iz cijelog svijeta. Programom se promoviše  aktivno učešće mladih u društvenom životu,  solidarnost , tolerancija i  uzajamno razumjevanje,  razvijaju kvalitetni  sistemi  podrške za omladinske aktiviste i organizacije i ohrabruje se  saradnja na nivou Evrope, u oblasti rada sa mladima.  Ukupan budžet programa, za period 2007-2013 godina, iznosi 885 miliona eura.

Prezentaciju će održati gospodin Amir Hasanović iz organizacije IPAK, kontakt tačke  za program „Mladi u akciji“ u BiH.

Kontakt osobe za sve dodatne informacije:

Gnjatović Simatović Milena  ( milena.gnjatovic@preda.rs.ba) , i
Sanja Karanović ( projekti-info@preda.rs.ba ) kontakt telefon: 052 241 600.

Cijeneći da ovim korakom dajemo doprinos razvoju novih projekata na području Grada Prijedora u oblasti djelovanja mladih , nadamo se da ćete naći vremena da ispratite ovaj događaj, koji je ujedno i  prvo predstavljanje ovog Programa  na području Grada Prijedora.

Preuzmi: AGENDA MANIFESTACIJE