Predstavnica Agencije “PREDA-PD” učestvovala na sastanku za Prijedlog plana upisa učenika u prve razrede srednjih škola Republike Srpske

Dana 10.04.2018. godine, u prostorijama Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, pomoćnica ministra Radmila Kocić Ćućić održala je sastanak sa predsjednicima aktiva direktora srednjih škola  i društevnim partnerima na temu Prijedloga plana upisa učenika u prve razrede srednjih škola u školskoj 2018/2019. godini na kojem je učestvovala i predstavnica Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“, Milena Gnjatović Simatović.

U okviru sastanaka konstatovano je da u ovoj školskoj godini deveti razred završavaju 10.272 učenika, a da je prijedlogom plana upisa predviđeno 959 mjesta više zbog učenika iz pograničnih dijelova Federacije BiH i Srbije a koji dolaze na školovanje u Republiku Srpske.

Prema uporednoj analizi realizacije plana upisa u prošloj i plana upisa za školsku 2018/2019. godinu evidentan je pomak planiranog upisa za zanatska zanimanja za 4,3% što je nastalo kao rezultat intenzivnih promotivnih aktivnosti za zanatska zanimanja na području prijedorske, banjalučke, dobojske i zvorničke regije.

Pomoćnica minstra za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Radmila Kocić Ćućić je upoznala prisutne sa najvažnijim odredbama novog Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i naglasila da će primjenom istog naglasak biti na reformi srednjeg stručnog obrazovanja.