Predstavnici Agencije PREDA na Sajmu privrede u Mostaru

Predstavnici Agencije PREDA prisustvovali su stručnom skupu koji je održan 06.04.2017. godine u okviru Sajma privrede Mostar 2017, a koji je imao za cilj predstavljanje i komparaciju aktuelnih registara parafiskalnih naknada. Direktor Agencije PREDA predstavio je komparativni pregled  parafiskalnih naknada u prijedorskoj regiji, kao i smjernice i preporuke koje se tiču održivosti i ažuriranja registra i preventivnih mjera koje imaju za cilj smanjenje ili ukidanje pojedinih naknada i kontrole uvođenja novih.

Stručni skup je održan u okviru projekta „Boljim okruženjem za više radnih mjesta“ u sklopu Program održivosti civilnog društva u BiH.