Predstavnici Agencije PREDA na uvodnom sastanku projekta FORESDA

U periodu od 06.03 do 07.03.2017. godine predstavnici Agencije PREDA-PD su prisustvovali kick off sastanku konzorcijuma projekta FORESDA  – Podrška inovacijama i konkurentnosti međusektorskih lanaca vrijednosti baziranih na šumarstvu/drvopreradi.

Sastanak je održan u Ljubljani i imao je za cilj izradu akcionog plana realizacije aktivnosti projekta  i definisanje izlaznih rezultata projekta. Sa druge strane sastanak je omogućio da se svi članovi konzorcijuma uzajamno upoznaju i da se na najefikasniji način podjele zaduženja koja su definisana projektom.

Projekat FORESDA ima za cilj cilj transformisati tradicionalne sektore bazirane na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore, te uvezivanje u nove lance vrijednosti sa drugim sektorima koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i potencijale kreativnih industrija u oblastima razvoja novih proizvoda, usluga i procesa.

Projekat FORESDA je finansiran od strane EU iz Dunavskog transnacionalnog programa (Danube Transnational Programme)

Kao strateški partner u projekat je uključeno i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske (BiH). Projekt će se implementirati na području 9 podunavskih zemalja partnera, odnosno Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Mađarske, Njemačke, Rumunije, Slovenije, Srbije te Hrvatske.

Više informacija o samom projektu možete dobiti na zvaničnoj web strani projekta FORESDA u okviru zvanične web stranice Dunavskog transnacionalnog programa ili direktno u Agenciji PREDA-PD na mail  office@preda.rs.ba