Predstavnici Agencije PREDA-PD promovisali projekat FORESDA

Predstavnici Agencije PREDA-PD su 21.03.2017. godine u prostorijama Područne privredne komore Banja Luka, prisustvovali sastanku organizacija iz Republike Srpske koji implementiraju projekte sufinansirane iz Dunavskog programa za međunarodnu saradnju.

Pored predstavnika Agencije PREDA-PD, sastanku su prisustvovali predstavnici još 5 organizacija/institucija iz Republike Srpske koji implementiraju projekte u okviru ovog programa: Ministarstvo nauke i tehnologije RS, RARS, Republički zavod za geološka istraživanja, Hidrometeorološki zavod, te pridruženi strateški partner Agencije PREDA-PD, Ministarstvo idnustrije, energetike i rudarstva RS.

Tokom ovog sastanka predstavnici svih organizacija su predstavili svoje projekte, te razmijenili iskustva vezana za implementaciju projekata, saradnje sa Nacionalnim koordinatorom za program, upravljanje finansijama, javnim nabavkama, te se diskutovalo i o drugim pitanjima vezanim za implementaciju aktivnosti. Također je razgovarano i o eventualnim mogućnostima uspostavljanja saradnje u narednom periodu u okviru DTP i drugih projekata.