Preduzeće “BLISTAD NAMJEŠTAJ” zaposlilo 6 tapetara

Preduzeće “BLISTAD NAMJEŠTAJ” zaposlilo je 6 novih radnika – tapetara. Riječ je o nezaposlenim licima koja su pohađala neformalnu obuku za tapetare koja se organizovala u okviru projekta “Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta”. Ovaj projekat  finansira Međunarodna organizacija rada a implementira Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD” u saradnji sa partnerima.

Iz sredstava projekta finansirani su troškovi obuke. Obuka je trajala mjesec dana a u okviru ovog preduzeća obuku je pohađalo 6 nezaposlenih lica sa evidencije ZZZRS – filijala Prijedor. Kako ističe vlasnik preduzeća, g.din Dušan Makarić svi polaznici su prošli praktičnu obuku i zadovoljan je svim polaznicima.  S polaznicima obuke je potpisan ugovor o radu na određeno vrijeme i nada se da će, sad već radnici, biti zadovoljni uslovima rada.

Mikajlo Dragić je jedan od polaznika obuke. Veoma je zahvalan na pruženoj “drugoj šansi”, s obzirom da je po zanimanju hemijski laborant a u toj struci nije mogao naći zaposlenje.

Iz sredstava projekta predviđena su i sredstva za finansiranje “prve plate” svakom novo zaposlenom radniku.