Prekogranična saradnja srednjih tehničkih škola

U okviru aktivnosti podrške prekograničnoj saradnji, Agencija PREDA je organizovala posjetu predstavnika Elektrotehničke škole iz Prijedora, Tehničkoj školi u Sisku. Tema posjete je bila razmjena praktičnih iskustava na razvoju stručnog obrazovanja, sa posebnim naglaskom na sticanju znanja i vještina iz oblasti novih tehnologija. CNC uređaji i obnovljivi izvori energije su bili teme od najvećeg interesa. Učesnicima posjete su predstavljeni dosadašnji rezultati Tehničke škole iz Siska na polju razvoja nastavnih programa u skladu sa tehnološkim napretkom i trendovima na globalnom nivou. Od strane predstavnika Elektroteničke škole Prijedor, posjeta je ocjenjena izuzetno korisnom, pogotovo sa stanovišta planova škole za unapređenje tehničkih kapaciteta i opremljenosti za izvođenje kvalitetnog nastavnog programa. Predpristupni instrumenti i dostupni EU programi su identifikovani kao mogući izvori finansiranja aktivnosti razvoja ljudskih resursa i zapošljavanja kroz jačanje kapaciteta srednjih stručnih škola.