Prezentacija Programa „Mladi u akciji“

Agencija PREDA je u saradnji sa Gradom Prijedorom i  fondacijom „Zajednički put“ dana 05.03. 2012. godine organizovala  predstavljanje Programa „Mladi u akciji“  u prostorijama Agencije.

Program “Mladi u akciji” je program Evropske komisije, koji podržava mobilnost i neformalno obrazovanje mladih, uzrasta 13-30 godina, iz cijele Evrope, povezujući ih međusobno, kao i sa njihovim vršnjacima iz cijelog svijeta. Programom se promoviše  aktivno učešće mladih u društvenom životu,  solidarnost, tolerancija i  uzajamno razumjevanje,  razvijaju kvalitetni  sistemi  podrške za omladinske aktiviste i organizacije i ohrabruje se  saradnja na nivou Evrope, u oblasti rada sa mladima.  Ukupan budžet programa, za period 2007 – 2013. godina, iznosi 885 miliona eura.

Prezentaciju Programa je održao gospodin  Amir Hasanović iz organizacije IPAK, kontakt tačke  za program „Mladi u akciji“ u BiH, a prezentaciji su prisutvovala  i gospođica Nela  Sladojević, viši stručni saradnik za međunarodnu saradnju, koordinaciju i praćenje projekata omladinskih organizacija ispred Ministarstva porodice, omladine i sporta RS.

Info danu je prisustvovalo 30  učesnika različitih omladinskih i drugih  organizacija iz vladinog i nevladinog sektora sa područja Grada Prijedora.

Dešavanje je među učesnicima ocjenjeno kao vrlo korisno za njihov dalji rad, te se nadamo da ćemo u narednom periodu imati veći broj apliciranih projektnih prijedloga koji će dati doprinos unaprijeđenju statusa i položaja mladih kako u lokalnoj zajednici tako i šire.