Pripreme projektnog prijedloga za CBC program prekogranične saradnje 2013. godine u Karlovcu

U sklopu pripreme projektne prijedloga za CBC  program prekogranične saradnje 2013., predstavnici Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor “PREDA-PD” su prisustovali radionici održanoj 15.05.2013. u Karlovcu od strane razvojne agencije karlovačke županije „KARLA“ .

Inicijativa o partnerstvu je okupila više različitih organizacija i institucija sa hrvatske i bosanske strane, između ostaIog predstavnike: razvojne agencije Brodsko-posavske županije, razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije, Fonda za zaštitu životne sredine i energesku efikasnost Republike Srpske, opština Tešanj, Cazin, Kotor Varoš kao i zanatsko-preduzetničke komore Unsko-sanskog kantona.

U okviru brain-storming seanse definisane su neke bitne preporuke za razradu projektnog prijedloga.