PRODUŽEN ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA SREDNJIH ŠKOLA U PILOT PROGRAMU PROJEKTA “INNOSCHOOL”

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”, u okviru implementacije projekta „InnoSchool“, obavještava srednje škole da je rok za prijavljivanje za učešće u pilot programu primjene inovativnog sistema učenja produžen do 31.08.2020.godine.

Šta predstavlja inovativni sistem učenja InnoSchool (ILS)?

„Inovativni sistem učenja Innoschool (ILS)“ (popraćen sa odgovarajućim materijalima za profesore), je razvijen uključivanjem i povezivanjem predstavnika državnih/nacionalnih institucija, srednjih škola, poslovnog sektora i organizacija/udruženja koje rade sa osobama u stanju socijalnih potreba sa ciljem:

 • podizanja svijesti mladih o lokalnim neriješenim socijalnim problemima,
 • podržavanja kreativnog i razmišljanja “van postavljenih okvira” sa ciljem pronalaska inovativnih rješanja,
 • ohrabrivanja učenika za realizaciju rješenja kroz preduzetničke aktivnosti i
 • kreirati okruženja za učenje koje će biti fokusirano na razvoj i unapređenje preduzetničkih vještina i kompetencija.

Uslovi učešća u Javnom pozivu

 • Škola mora imati mogućnost da realizuje pilot aktivnosti u sklopu redovne nastave iz ekonomske grupe predmeta i/ili preduzetništva ili slično
 • Škola mora biti spremna da implementira inovativni sistem učenja iz oblasti preduzetništva i socijalnih inovacija (online edukativni program – serious game) u toku prvog polugodišta školske 2020/2021. godine u trajanju od minimalno 5 sedmica, uz odobrenje Ministarstva prosvjete i kulture RS koje obezbjeđuje Agencija PREDA-PD
 • Škole moraju odrediti minimalno jednog profesora koji će učestvovati u realizaciji implementacije edukativnog programa (profesor ekonomske grupe predmeta/osnova preduzetništva, informatike ili sl.)
 • Jedan profesor se može prijaviti samo ispred jedne škole (ukoliko predaje u više škola)
 • Škola prijavljuje samo jedan razred za implementaciju inovativnog sistema učenja iz oblasti preduzetništva i socijalnih inovacija (edukativni program). Ukoliko Škola prijavljuje više razreda, mora navesti koji razred ima prioritet, odnosno rangirati ih
 • Prijavljeni razredi moraju biti iz treće ili četvrte godine koji imaju predmet/e iz oblasti ekonomije i/ili preduzetništva (učenici 16-18 godina)
 • Škole mogu prijaviti razred iz trogodišnjeg ili četverogodišnjeg smjera
 • Trogodišnji i četvorogodišnji smjerovi su ravnopravni u ovom Javnom pozivu
 • Škola mora imati jednu učionicu/informatički kabinet sa najmanje 10 računarskih jedinica (jedan računar za svaku grupu sastavljenu od maksimalno 4 učenika), pristup internetu kao i instaliran Internet Explorer 10+ na svakom računaru kako bi učenici bili u mogućnosti pristupiti online edukativnom programu
 • Po ovom Javnom pozivu 10 srednjih škola može učestvovati u pilot aktivnostima
 • Ukoliko se do zatvaranja Javnog poziva prijavi više od 10 škola koje ispunjavaju uslove, škole će se rangirati po datumu/vremenu prijave
 • Prvih 10 škola koje se prijave, a ispune gore navedene uslove, potpisaće Sporazum o saradnji sa Agencijom PREDA-PD početkom 2020/21 školske godine.

Rok za prijavu

Javni poziv je otvoren od 01.02.2020. godine do 31.08.2020. godine do 15 i 30 časova. Prijavljivanje se vrši popunjavanjem Prijavnog obrasca u prilogu i dostavljanjem potpisane, pečatirane i skenirane verzije istog na mail adresu: kristina.topic@preda.rs.ba

 

Osnovne informacije o „Inovativni sistem učenja Innoschool (ILS)“ i dokumentacija za prijavljivanje: