Produžen rok za prijavu za pohađanje obuka za rad na poziciji konstruktora alata

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“  u sklopu projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat objavila je  Javni poziv broj 15-12/21 upućen zaposlenim osobama koji žele da se usavršavaju za rad na poziciji konstruktora alata (alatničara) po neformalnom programu obuke.

Rok za prijavu je produžen do 11.01.2022. godine do 11:00 časova. Druga izmjena se odnosi na ciljnu grupu, te Agencija “PREDA-PD” poziva i nezaposlene osobe koje žele da steknu vještine za rad na ovoj poziciji da se prijave.

S obzirom da je cilj javnog poziva  obuka zaposlenih radnika za rad na poziciji alatničara  radi  osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim preduzećima, prednost će biti data zaposlenima u metalskom sekotru. 

Obuke se izvode po neformalnom programu u trajanju od 80 časova ukupno, odnosno 40 časova teorijske nastave i 40 časova praktične nastave.

Teorijski dio obuke se održava u co-working prostoru Agencije “PREDA-PD”, dok se  praktični dio obuke održava u preduzeću „KOLEKTOR CCL“.

Broj mjesta je ograničen na 10 u skladu sa prostornim i tehničkim kapacitetima co-working prostora Agencije “PREDA-PD”.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike. Organizator obuke (Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD) neće snositi nikakve dodatne troškove polaznicima obuke i preduzećima u kojima su zaposleni, osim troškova same obuke.

USLOVI ZA PRIJAVU

Osnovni kriterij za prijavu:

  • Kandidat mora  imati osnovna znanja u korištenju računara i interneta.

NAČIN PRIJAVE

Popunjen prijavni obrazac se šalje na e-mail: tina.andjic@preda.rs.ba  sa subjektom e-mail-a: Prijava na javni poziv– projekat WHAM ili donijeti lično popunjen obrazac u Agenciju „PREDA-PD“ kancelarija broj 25.

ODABIR KANDIDATA

Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uslova će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca. Odabrani kandidati će biti pozvani na interviju na osnovu kojeg će se izvršiti konačno bodovanje.

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju saglasnost za objavu i korištenje dokumentacije u svrhu izvještavanja prema donatoru. Takođe prijavom pristajete i na fotografisanje i objavu tih fotografija i video sadržaja.

Dodatnu prednost (NIJE USLOV) će ostvariti slijedeći kandidati: 

  • sa završenom tehničkom školom – zanimanja mašinske struke IV stepen;
  • sa poznavanjem programa  SolidWorks, AutoCAD ili programa slične namjene;
  • ukoliko je  zaposlen u jednom od poslovnih subjekata iz oblasti metalne i mašinske industrije.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu na Javni poziv je do 11.01.2022. do 11:00 h.

Odabrani kandidati biće telefonski ili putem e-maila obavješteni o rezultatima javnog poziva.

PROGRAM OBUKE I TERMINI ODRŽAVANJA

Obuka će se izvoditi na osnovu neformalnog programa obuke koji traje ukupno 80 časova, odnosno 2 puta sedmično po 4 časa .

Termini održavanja teorijskog dijela obuka u Agenciji „PREDA-PD“ će se održavati u posljepodnevnim terminima, nakon 16:00 časova.

Termini održavanja praktičnog dijela u preduzeću „KOLEKTOR CCL“ Poslovna jedinica Prijedor će se napraviti u skladu sa dogovorom između trenera i polaznika obuka.

Organizator obuke zadržava pravo izmjene termina održavanja obuka.

Po uspješnom završetku programa polaznici će dobiti potvrdu o pohađanju neformalnog programa obuke. 

Obuke će se realizovati u periodu od januar – mart 2022.

PREUZMI PRIJAVNI OBRAZAC:

Konstruktor alata – Prijavni obrazac