Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju

Razvojna agencija Republike Srpske u okviru projekta „Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje „druge šanse“ preduzetnicima u Dunavskoj regiji“ – DanubeChance2.0, koji sufinansira Evropska unija iz fondova  ERFD, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, organizuje Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju.

Cilj programa je pružanje podrške preduzetnicima u prevenciji krize, stvaranju  mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, informisanju o alternativnim izvorima finansiranja i promociji preduzetništva „druge šanse“.

Ovaj besplatan vid podrške namjenjen je početnicima u poslovanju, preduzetnicima sa poteškoćama, kao i onima koji žele ponovo  da pokrenu posao nakon neuspjeha

 

Program se sastoji od 4 obrazovna modula:

1. Zašto početi ispočetka? Prevladavanje strahova i usmjeravanje prema uspjehu
Datum održavanja: 21. februar 2020. godine

2. Poslovno planiranje sa osvrtom na lekcije naučene iz prethodnog iskustva
Datum održavanja: 12-13. mart 2020. godine

3. Pristup finansijama za one čiji poslovni plan nije uspio
Datum održavanja: 26-27. mart 2020. godine

4. Zakonodavstvo <
Datum održavanja: 10. april 2020. godine

Program će biti usmjeren na učenje kroz interakciju, kao i na razvijanje ličnog akcionog plana preduzetnika, a održavaće se u Banjoj Luci u prostorijama Razvojne agencije Republike Srpske u ulici Save Mrkalja 16.
Više o pozivu možete pronaći  na veb stranici Razvojne agencije Republike Srpske http://rars-msp.org/ i Preduzetničkom portalu Republike Srpske http://www.preduzetnickiportalsrpske.net/
Učešće u programu potvrdite na imejl: info@rars-msp.org najkasnije do 17. februara 2020. godine sa naznakom “Prijava za učešće u Programu podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju“.

Više o temama i predavačima možete pročitati u nastavku

start

 

 

 

 

 

 

 

1. Zašto početi ispočetka? Prevladavanje strahova i usmjeravanje prema uspjehu
Datum održavanja: 21. februar 2020. godine
Predavač: Miloš Todorović, osnivač i direktor Centra za ekonomiju Banja Luka

– Razlozi neuspjeha;
– Učenje iz prethodnog iskustva;
– Promjena načina razmišljanja;
– Kompetencije uspješnog preduzetnika;
– Šta je potrebno za uspješni ponovni početak.

biznis

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Poslovno planiranje sa osvrtom na lekcije naučene iz prethodnog iskustva
Datum održavanja: 12-13. mart 2020. godine
Predavač: Dragan Gligorić, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

–  Prednosti poslovnog modela u odnosu na tradicionalni biznis plan;
– Izrada poslovnog modela – CANVAS;
– Ideje za inoviranje poslovnog modela
– SWOT analiza, detaljan nacrt poslovnog plana;
– Testiranje poslovnog modela
– Koncept „MVP“ i Lean prilaz
– Proces ponovnog pokretanja preduzeća;

finansije

 

 

 

 

 

 

 

3. Pristup finansijama za one čiji poslovni plan nije uspio
Datum održavanja: 26-27. mart 2020. godine
Predavač: Marko Martić, izvršni direktor i suosnivač Centra za istraživanja i studije – GEA Banja Luka

– Finansijski koncepti;
– Načini finansiranja;
– Poboljšanje finansiranja;
– Poslovno predstavljanje;
– Pomoć u pronalaženju alternativnih izvora finansiranja.

zakon

 

 

 

 

 

 

4. Zakonodavstvo
Datum održavanja: 10. april 2020. godine
Predavač: Miroslav Minić, advokat i stečajni upravnik

– Zakon o privrednim društvima (sa posebnim osvrtom na društva sa ograničenom odgovornošću);
– Porezi i doprinosi (vrste, visina, obveznik);
– Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti;
– Radno zakonodavstvo;
– Dobrovoljno finansijsko restrukturiranje (formalni uslovi, neophodne radnje, postupak finansijskog restrukturiranja);
– Likvidacija (formalni uslovi, neophodne radnje, postupak likvidacije, skraćeni postupak likvidacije);
– Reorganizacija i postupak restrukturiranja (formalni uslovi, neophodne radnje, postupak reorganizacije);
– Stečaj (formalni uslovi, neophodne radnje, stečajni postupak).